Електронний каталог

М48          Мельник, В. В.
    Франчайзинговий бізнес [Електронний ресурс] [Текст] : робоча програма / В. В. Мельник ; каф. ек-ки та фін. підпр-ва. – 06-21_18 Р. – Київ : КНТЕУ, 2018.

   Освітній ступень Бакалавр Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» Спеціальність 051 «Економіка» Спеціалізація «Економіка бізнесу», «Корпоративні фінанси»


УДК 339.1

 

Опис документа            


Немає доступу до електронної версії

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'