Електронний каталог

148
К63          Комерційне право і захист прав споживачів [Текст] [Текст] : програма / авт. Л.М. Іваненко, Л.А. Микитенко; КНТЕУ, Каф. комерційного права. – 299/12 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 22 c. – 11,00.

   ОКР "магістр", галузь знань 030401 "Право", професійне спрямування 030401 "Право"


ББК Х9(4Укр)303

 

Опис документа            


Немає доступу до електронної версії

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'