Електронний каталог

123
П68          Правове регулювання захисту прав споживачів [Текст] : Програма та робоча програма / Каф. комерційного права; уклад. Л.М. Іваненко. – 164/09 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2009. – 26 c. – 8,50.

   ОКР "магістр", напрям підготовки 0601 "Право", спеціальність 060101 "Правознавство", спеціалізація 8.06010101 "Комерційне право"


ББК Х9(4Укр)304

 

Опис документа            


Немає доступу до електронної версії

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'