Електронний каталог

144
І-90          Історія економічних учень [Текст] : Робоча програма / Каф. економічної теорії; уклад. Н.В.Квіцинська, Ю.І. Зігліна. – 433/08 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2008. – 38 c. – 9,63.

   Освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр", напрям підготовки 030601 "Менеджмент"


ББК У02

 

Опис документа            


Немає доступу до електронної версії

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'