Електронний каталог

3
С69          Соціологія [Текст] : Методичні рекомендації до самостійної роботи / Каф. психології; уклад. О.Ф.Ванюшина. – 387/08 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2008. – 18 c. – 4,13.

   Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня"бакалавр" усіх напрямів підготовки та професійних спрямувань


ББК С5

 

Опис документа            


Немає доступу до електронної версії

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'