Електронний каталог

Х5
Ш96          Шумилов, В. М.
    Всемирная торговая организация.Право и система [Текст] : Учеб.пособие для студентов вузов / В. М. Шумилов. – М. : ТК Велби;Проспект, 2006. – 203с. – Библиогр.:С.198-200. – 23.88.


ISBN 5-482-00459-7;9785482004593ББК Х52я73+У584.3я73+У9(4Рос)43я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 2 2
Учбовий фонд 25 25
Читальний зал 2 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 689

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'