Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Напрям підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" [Текст] : Професійне спрямування (спеціальність) 050104 "Фінанси",спеціалізація 05010406 "Фінансове посередництво" / Факультет банківської справи. – К. : КНТЕУ, 2006. – 89с. – (European credit transfer system (ECTS)). – 13,21.


ББК Ч48(4Укр)+У.р+У012.1+У261.1

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 3

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'