Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет.Напрям підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" [Текст] : Професійне спрямування (спеціальність) "Облік і аудит" ("Облік і аудит у підприємництві","Державний фінансовий контроль","Аудит державних фінансів") / Обліково-фінансовий факультет. – К. : КНТЕУ, 2006. – 114с. – (European credit transfer system (ECTS)). – 12.63.


ББК Ч48(4Укр)+У.р+У052.9(4Укр)2-218

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'