Електронний каталог

У49
М50          Менеджмент підприємства туристичної індустрії [Текст] : Опорний конспект лекцій для студентів із фаху 7.050201 "Менеджмент організацій" спеціалізації 7.050201.02 "Менеджмент туристичної індустрії" / Уклад.:С.В.Мельниченко. – К. : КНТЕУ, 2006. – 95с. – Бібліогр.:С.92-95. – 12.28.


ББК У49:Ч518-21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 10

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'