Електронний каталог

У49
О-64          Організація дозвілля в туристичній індустрії [Текст] : Опорний конспект лекцій для студентів професійного спрямування 6.050200 "Менеджмент організацій" варіативної компоненти "Менеджмент туристичної індустрії" / Уклад.Н.І.Ведмідь. – К. : КНТЕУ, 2006. – 40с. – Бібліогр.:39с. – 5,46.


ББК У49:Ч518-21+У441-21+Ч518+У9(4Укр)49:Ч518

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 2 2
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 20

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'