Електронний каталог

          Стефанишин, О.
    Головні чинники підвищення якості людського потенціалу в контексті постіндустріалізму [Текст] / О. Стефанишин
    // Економіст. – 2006. – № 5. – С. 51-53.


ББК У049(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Економіст [Текст]. № 5. – К. : Библиотека КНТЭУ, 2006. – журнал. – 94,50.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'