Електронний каталог

          Смолій, В. А.
    Украiнська нацiональна революцiя 1648-1676 рр. крiзь призму столiть [Текст] / В. А. Смолій
    // Украiнський iсторичний журнал. – 1998. – №1. – С.3-24.


ББК Т3(4Укр)

            
Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'