Електронний каталог

В17
Т33          Теорія випадкових процесів [Текст] : Опорний конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "бакалавр" напряму 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 050102 "Економічна кібернетика" / Уклад.:С.В.Цюцюра,О.В.Криворучко. – К. : КНТЕУ, 2005. – 70с. – 10.02.


ББК В171я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Бібліографічний відділ 1 1
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 4

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'