Електронний каталог

          Кафедра фінанасового аналізу і контролю Київського національного торговельно-економічного університету [Текст]
    // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – №11. – С.64-65.


ББК Ч48(4Укр)+У052

            


Є складовою частиною документа Бухгалтерський облік і аудит [Текст]. №11. – К. : Библиотека КГТЭУ, 2004. – журнал. – 171,04.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'