Електронний каталог

Л95
М54          Метельська, Н. С.
    Формування асортименту плавлених сирів підвищеної біологічної цінності [Текст] : Дис...канд.техн.наук / Метельська Н. С. ; 05.18.15-товарознавство харчових продуктів;Наук.кер.Г.Б.Рудавська. – К., 2004. – 189с. – (КНТЕУ). – Дод.


УДК 658.628
ББК Л95-9+Л958+Л80-1+У9(4Укр)306.75

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 5

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'