Електронний каталог

Ч518
О-64          Організація екскурсійної діяльності [Текст] : Опорний конспект лекцій для студентів з фаху 7.050201 "Менеджмент організацій" спец.02 "Менеджмент туристичної індустрії" для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.О.О.Каролоп. – К. : КНТЕУ, 2004. – 45с. – 11.18.


ББК Ч518я73+У49:Ч518я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Бібліографічний відділ 2 2
Науковий фонд 14 14
Читальний зал 3 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 8

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'