Електронний каталог

Л86
М21          Малютенкова, С. М.
    Товароведение и экспертиза кондитерских товаров [Текст] : Учеб.пособие для студентов вузов / С. М. Малютенкова. – СПб. : Питер, 2004. – 480с. – (Учебное пособие). – 42.04;42.28.


ISBN 5-9423-838-1ББК Л86-9я73+Л86я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 3 3
Учбовий фонд 24 24
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 114

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'