Електронний каталог

Х
П68          Правознавство [Текст] : Підручник / С. Е. Демський, В. С. Ковальський, А. М. Колодій, О. Г. Кулик ; За ред.В.В.Копєйчикова. – 7-е вид.,стер. – К. : Юрінком Інтер, 2003. – 735с. – Бібліогр.:С.724-726. – 24.00.


ISBN 966-667-071-2ББК Х.я7+Х9(4Укр)я7

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 7

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'