Електронний каталог

М13          Мазаракі, А. А.
    Стратегічні напрями наукових досліджень в умовах глобалізації [Текст] / А. А. Мазаракі
    // Globalization, integration, restructuring. Legal, economic and social aspects. – Crakow : Abrys, 2004. – С. 79-82.


ББК Ч21+У.е

            


Є складовою частиною документа Globalization, integration, restructuring. Legal, economic and social aspects [Текст] = Глобалізація - інтеграція - реструктуризація. Юридичні, економічні і соціальні аспекти : (На польськ., англ., італ. та укр. мові) / Crakow University of Economics; Department of Economics and Organization of Enterprises; Ed. by R.Borowiecki, T.Rojek. – Crakow : Abrys, 2004. – 158 s. – ISBN 83-85827-92-7.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'