Електронний каталог

Л83
Г51          Гірняк, Л. І.
    Товарознавча оцінка нових сухарних виробів поліпшених споживних властивостей [Текст] : Дис...канд.техн.наук / Гірняк Л. І. ; 05.18.15 -товарознавство харчових продуктів;Наук.кер.І.М.Задорожний. – Л., 2003. – 177с. – (Львівська комерційна академія). – Дод.


ББК Л83-9+Л80-1+У9(4Укр)306.7+У.в641+У.в647

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'