Електронний каталог

          Пшик, Б. І.
    Модель управління активами і пасивами банку [Текст] / Б. І. Пшик
    // Фінанси України. – К., 2003. – №5. – С.115-120.


ББК У262.10

            


Є складовою частиною документа Фінанси України [Текст]. №5. – К. : Библиотека КНТЭУ, 2003. – журнал. – 78,60.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'