Електронний каталог

          Погосян, Г.
    Теории модернизации и постсоветское общество: судьба социальных трансформаций в Армении [Текст] / Г. Погосян
    // Общество и экономика. – М., 2003. – №6. – С.166-192.


ББК У9(5Арм)

            


Є складовою частиною документа Общество и экономика [Текст]. №6. – М. : Библиотека КНТЭУ, 2003. – журнал. – 290,84.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'