Електронний каталог

Ч518
О-64          Організація екскурсійної діяльності [Текст] : Опорний конспект лекцій для студентів з фаху 7.050201 "Менеджмент організацій" спеціальності 02 "Менеджмент туристичної індустрії" для студентів денної та заочної форм навчання / Уклад.О.О.Каролоп. – К. : КНТЕУ, 2002. – 45с. – 4.56.


ББК Ч518я73+У49:Ч518я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Бібліографічний відділ 1 1
Науковий фонд 5 5
Учбовий фонд 19 19
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 326

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'