Електронний каталог

          Бєлоусов, А.
    Особливості відображення в обліку операцій з ліквідації основних засобів підприємства [Текст] / А. Бєлоусов
    // Вісник податкової служби України. – 2002. – №41. – С. 45-52.


ББК У052.229

            


Є складовою частиною документа Вісник податкової служби України [Текст]. №41. – К. : Библиотека КНТЭУ, 2002. – журнал. – 336,00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'