Електронний каталог

У9(4Укр)
Е45          Захожай, В. Б.
    Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення маркетингових досліджень ринку продукції харчової промисловості [Текст] / В. Б. Захожай, С. В. Присяжнюк
    // Економіка і підприємництво:стан та перспективи. – К. : КНТЕУ, 2001. – С.271-276.


ББК У9(4Укр)

            


Є складовою частиною документа Економіка і підприємництво:стан та перспективи [Текст] : Збірник наукових праць / А. А. Мазаракі, В. Д. Базилевич, А. Д. Бутко, Н. М. Гуляєва. – К. : КНТЕУ, 2001. – 394с. – ISBN 966-7376-64-8 : 15.00.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'