Електронний каталог

          Барицька, Л.
    Включення України в інтеграційні процеси міжнародної електронної торгівлі [Текст] / Л. Барицька
    // Економіст. – К., 2002. – №9. – С.24-27.


ББК У584.3

            


Є складовою частиною документа Економіст [Текст]. №9. – К. : Библиотека КНТЭУ, 2002. – журнал. – 137,76.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'