Електронний каталог

У26
К60          Колб, Р. У.
    Финансовый менеджмент [Текст] = Financial management : Учебник / Р. У. Колб, Р.Дж. Родригес ; Пер.2-го англ. изд.Предисл. к рус. изд. Е.Л.Драчевой. – М. : Финпресс, 2001. – 496с. – (Маркетинг и менеджмент в России и за рубежом). – 127.08.


ISBN 1-55786-843-3(англ)5-8001-0023-3ББК У262.6-21я73+У526я73+У582.6я73+У26(7США)я73

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 8 8
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 14

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'