Електронний каталог

          Котлер, М.
    Князівські клани в дипломатичному суперництві за Київ (середина ХІІ ст.) [Текст] / М. Котлер
    // Київська старовина. – 2002. – №1. – С.10-22.


ББК Т3(4Укр)4

            


Є складовою частиною документа Київська старовина [Текст]. №1. – К. : Библиотека КНТЭУ, 2002. – журнал. – 33,66.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'