Електронний каталог

          Кручак, С. І.
    Оцінка інвестиційних проектів - передумова їх кредитування [Текст] / С. І. Кручак
    // Фінанси України. – 2001. – №12. – С.84-95.


ББК У261.6

            
Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'