Електронний каталог

          Журба, М.
    Селянські громадські об'єднання України і голодомор на початку 20 - х рр. XXст. [Текст] / М. Журба
    // Пам'ять століть. – 2001. – №5. – С.104-112.


ББК Т3(4Укр)

            




Теми документа






Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'