Електронний каталог

У305/307
А45          Ал-Хавамдех, Х. М.
    Организационно-экономический механизм повышения эффективности нефтепромышленного производства в условиях формирования рыночных отношений (на примере Республики Беларусь) [Текст] : Автореферат дис...канд.екон.наук / Ал-Хавамдех Х. М. ; 08.00.05-экономика и управление народным хозяйством. – Мн. : БГЭУ, 1998. – 22с.


УДК 338.4:622
ББК У305.6+У9(4БЕА)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'