Електронний каталог

          Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №24 "Прибуток на акцію" [Текст]
    // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. – №8. – С.3-7.


ББК У052(4)2

            
Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'