Електронний каталог

У421.0
У60          Унковская, Т. Е.
    Финансовое равновесие торгового предприятия и пути его достижения [Текст] : Дисс...докт.экон.наук / Унковская Т. Е. ; 08.07.05-экономика торговли и услуг. – К., 1997. – 560с. : Прилож. – (КГТЭУ).


УДК 658.14/15
ББК У421.0-93+У9(4Укр)421.0-93

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'