Електронний каталог

У049(4)
Д21          Дацків, Р. М.
    Транскордонні економічні зв'язки Карпатського єврорегіону та їх ефективність [Текст] : Автореферат дис...канд.екон.наук / Дацків Р. М. ; 08.05.01-Світове господарство і міжнародні економічні відносини. – К. : Укр.акад.зовніш.торгівлі, 1999. – 19с.


УДК 339.92
ББК У049(4)+У582.9+У9(4Укр)43+У9(4Укр)268

            



Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1





Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'