Електронний каталог

338.48
М21          Мальська, М. П.
    Туризм у містах [Текст] [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч.закл. / М. П. Мальська. – Київ : Центр учбової літератури. – с. – Бібліогр.: с. 361-365. – 156.00.


ISBN 978-611-01-0968-0УДК 338.48(075.8)

            
Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'