Електронний каталог

У052.9(2)242.1
Б93          Бутко, А. Д.
    Вопросы бухгалтерского учета товародвижения в плодокомбинатах(на материалах главплодоовощторга УССР) [Текст] : Дисс...канд.экон.наук / Бутко А. Д. ; 08.00.12-бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности. – К., 1979. – 152с. : Прилож. – (КТЭИ).


ББК У052.9(2)242.1

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'