Електронний каталог

У9(2)421.5
А92          Аттокурова, Н. С.
    Организация розничной торговой сети по продаже непродовольственных товаров в современных условиях [Текст] : Дисс...канд.экон.наук / Аттокурова Н. С. ; 08.00.25-экономика,планирование и организ.управл. непроизводств. сферой. – К., 1989. – 160с. : Прилож. – (КТЭИ).


УДК 658.87+339.13:67/58
ББК У9(2)421.5

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'