Електронний каталог

338.48
М26          Маркетинг туристичного бізнесу [Текст] [Текст] : навч. посіб. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2018. – 335 с. – Бібліогр.: с. 331-335. – 280.00, 500 пр.


ISBN 978-966-351-366-9УДК 338.487:659.1](075.8)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 3 3
Учбовий фонд 25 25
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 6

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'