Електронний каталог

338.48
У67          Управління ціноутворенням туристичних підприємств [Текст] [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: Н,О.Сагалкова (кер.НДР), Т.І.Ткаченко, Ю.Б.Забалдіна, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 378 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 271-298.- Дод.


УДК 338.486.2:338.5](477)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'