Електронний каталог

338.48
М21          Мальська, М. П.
    Туристичний бізнес: теорія та практика [Текст] [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч.закл. / М. П. Мальська, В. В. Худо. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 365 с. – Бібліогр.: с. 361-365. – 205.00.


ISBN 978-611-01-0968-0УДК 338.48(075.8)

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Науковий фонд 3 3
Учбовий фонд 25 17
Читальний зал 2 2


Теми документа


Статистика використання: Видач: 39

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'