Електронний каталог

У9(4Укр)49
С60          Солов'янчик, А. В.
    Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг( за матеріалами підприємств ринку туристичних послуг України) [Текст] [Текст] : автореферат дис. ...канд. екон. наук / Солов'янчик А. В. ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : ДВНЗ "КНЕУ ім.В.Гетьмана", 2017. – 20 с.


УДК 005.21
ББК У9(4Укр)49:Ч518-21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'