Електронний каталог

У9(4Укр)49
Л38          Левчук, К. В.
    Інформаційна логістика в забезпеченні корисності туристичного продукту [Текст] [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Левчук К. В. ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Херсон : ХНТУ, 2017. – 20 с.


УДК 338.486
ББК У9(4Укр)49:Ч518+З.973.26-018.2

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'