Електронний каталог

У9(4Укр)49
Р 65          Розроблення науково-методичного забезпечення програм перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів і фахівців туристичного супроводу для івент-заходів [Текст] [Текст] : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / кол. авт.: А.А.Мазаракі (кер.НДР), Т.І.Ткаченко, С.В.Мельниченко, та ін.; М-во освіти і науки України, КНТЕУ. – Київ : КНТЕУ, 2012. – 236 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с.232-236. - Дод.


ББК У9(4Укр)49:Ч518+У49:Ч518

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'