Електронний каталог

У9(4Укр)49
С13          Сагалакова, Н. О.
    Управління ціноутворенням на туристичних підприємствах [Текст] [Текст] : автореферат дис. ...д-ра екон. наук / Сагалакова Н. О. ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Київ : КНТЕУ, 2016. – 40 с.


УДК 005:338
ББК У9(4Укр)49:Ч518-21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 3 3


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'