Електронний каталог

У9(4Укр)49
М82          Москвяк, Я. Є.
    Конкурентно-інноваційний механізм управління підприємствами сфери туризму [Текст] [Текст] : автореферерат дис. ...канд. екон. наук / Москвяк Я. Є. ; 08.00.04 - економіка та упр. підприємствами (за видами екон. діяльн.). – Львів : ПВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права", 2016. – 21 с.


УДК 005..95
ББК У9(4Укр)49:Ч518-21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'