Електронний каталог

247
І-90          Історія економіки та економічної думки [Текст] [Текст] : методичні рекомендації до самостійної роботи студ. / авт. К.М. Ніколаєць, В.В. Хрустальова, І.В. Лазебна; КНТЕУ, Каф. економічної теорії та конкурентної політики. – 113/16 [замовл.]. – Київ : КНТЕУ, 2016. – 98 c. – 23,00.

   ОС "бакалавр"; напрями підготовки 0305 "Економіка і підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування"; галузі знань : 030502 "Економічна кібернетика", 030503 "Міжнародна економіка", 030504 "Економіка підприємства", 030507 "Маркетинг", 030508 "Фінанси і кредит", 030509 "Облік і аудит", 030601 "Менеджмент" 030206 "Міжнародний бізнес"


ББК У02+У.г

            
Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'