Електронний каталог

          Лояк, Л. М.
    Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку спеціалізованих підприємств рекреаційної індустрії в Івано-Франківській області [Текст] / Л. М. Лояк
    // Формування ринкових відносин в Україні. – Київ, 2015. – № 11. – С. 135-138.


ББК У049(4Укр-4Іва)

            


Є складовою частиною документа Формування ринкових відносин в Україні [Текст]. № 11. – Київ, 2015. – журнал.Теми документа


Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'