Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет. Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) [Текст] [Текст] : галузь знань 0306 "Менедж. і адміністрування", спец. 03060101 "Менедж.орг.і.адміністрування" спеціалізаціі "Менедж. орг. торгівлі"," Менедж. мит. справи", "Менедж. персоналу"; освіт. ступінь "магістр" / ф-т економіки, менедж. і права. – зам. 969. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 79 с. – 40.00.


ББК Ч484(4Укр)+Ч484(4)+У.р+У290-21+У421.0-21+У43+Х9(4Укр)301.165

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 1

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'