Електронний каталог

Ч48
І-74          Інформаційний пакет. Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) [Текст] [Текст] : галузь знань 1401 "Сфера обслуговування", спец. 14010301 "Туризмознавство",освіт.ступінь "магістр" / ф-т ресторан.-готел. та туристич. бізнесу. – зам. 342. – Київ : КНТЕУ, 2015. – 56 с. – 30.00.


ББК Ч484(4Укр)+Ч484(4)+У.р+У49:Ч518+У9(4Укр)49:Ч518

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'