Електронний каталог

У9(4Укр)49
М89          Музичка, Є. О.
    Управління збутовою діяльністю туристичних підприємств [Текст] [Текст] : дис. ...канд. екон. наук / Музичка Є. О. ; 08.00.04 - економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.); наук. кер. І.Я. Антоненко. – Київ, 2015. – 256 с. – (КНТЕУ). – Бібліогр.: с. 188-201. - Дод.


УДК 338.48
ББК У9(4Укр)49:Ч518-21+У49:Ч518-21

            Примірники
Місце збереження Кількість В наявностi
Читальний зал 1 1


Теми документа


Статистика використання: Видач: 0

Український Фондовий Дім Інформаційно-пошукова система
'УФД/Бібліотека'